Ratten nuttige dieren?

Er zijn natuurlijk dieren, die met uitsterven worden bedreigd, maar volgens Huub Teesing vallen daar ratten niet onder. Wat is het nut van ratten?  Ze kunnen als proefdieren worden gebruikt en daar heeft Huub Teesing niet zoveel moeite mee.  Ratten brengen namelijk veel ziektes over, veroorzaken schade aan dijken, gewassen , bekabeling en nog veel meer ongein.

downloadEr zijn in de wereld veel bedrijven actief in het bestrijden van de ratten.  Het schijnt dat er meer ratten dan mensen zijn.  Dat komt omdat een rat een nestje kan hebben van wel 10 jongen…  Nog erger is dat hij/zij in een jaar wel 15 nesten kan voortbrengen.  Het enige voordeel dat ratten over het algemeen drie jaar leven…

Naar schatting zijn er wereldwijd zo’n 7 miljard ratten. Alleen al in Engeland zijn er evenveel ratten als inwoners.  In Parijs is het nog erger: daar zijn 4 ratten per inwoner! In Nederland is het ook erg.  In elke stad worden de ratten bestreden, op Utrecht en Rotterdam na.  Daar hebben de socialistische raadpleden een beter plan uitgebroed.  Die willen een zogenaamd rattenparadijs. De beestjes moeten gevangen worden en worden uitgezet op een speciaal terrein, waar ze vrij kunnen leven en zich kunnen voortplanten.  Het zou ook een idee van de Partij voor de Dieren kunnen zijn.  Zoals hierboven al stond, kunnen ratten zich zeer snel voortplanten, dus je hebt een aardig terrein nodig. Je kunt vraagtekens zetten bij het plan om die ratten binnen het terrein te houden: ze kunnen zich vrijwel overal doorheen vreten.  Het zou een zogenaamde bezienswaardigheid moeten worden. Lekker dagje uit met de kinderen, naar het Rattenparadijs. Gratis toegang.  Nu maar afwachten wat voor virussen die kinderen kunnen oplopen.  Het lijkt erop dat die socialisten van de rattten besnuffeld zijn: hoe krankzinnig moet je zijn om met zo’n plan te komen…

 

Voorkom dat ruzie uit de hand loopt….

Ruzie komt in de beste relaties voor: dichtgesmeten deur, huilpartij of schelden, waardoor de andere partij zich gekwetst voelt.  Bij zo’n ruzie kan het er behoorlijk heftig aan toegaan.  Als partners niet tot een oplossing komen, kan de zaak ontploffen.  Allerlei middelen worden gebruikt om je punt duidelijk te maken. Hierbij kan je denken aan stemverheffing, schelden of nog erger lichamelijk geweld.  Volgens een psycholoog is dan ook het grote verschil tussen een redelijke discussie en een ruzie waarbij het hard tegen hard gaat dat elke partij zijn/haar gelijk wil hebben en dat niet naar een compromis wordt gezocht, maar dat elke partij gewoon wil winnen.
imagesOverigens is het beter, dat je wel zegt wat je op je lever hebt, want dat is beter dan je frustaties te lang voor je te houden, aldus Huub Teesing.  Op die manier worden beide partijen gedwongen te kijken naar bewuste en onbewuste gemaakte afspraken.  Die gemaakte afspraken kunnen namelijk na verloop van tijd gaan wrikken.  Stel je die onderwerpen op een normale wijze ter discussie, dan kunnen die problemen worden opgelost. Op conflictgebied zijn er volgens de psycholoog drie typen mensen aan te wijzen: de binnenvetters, de aanklampers en de blindschieters.  De binnenvetters lopen liever weg om de lieve vrede te bewaren. Zij zijn in staat zich goed te beheersen. De aanklampers gaat juist in de aanval, meestal uit angst de ander te verliezen.  De blindschieters hebben een temperamentvol karakter en zijn als persoon niet erg tactvol.  De binnenvetter kan overigens best een woede-uitbarsting krijgen en dat gebeurt op het moment dat hij/zij in het nauw worden gedreven.  Dan nemen de emoties de overhand.  Dan worden dingen gezegd, waar ze later weer spijt van hebben.  Over het algemeen worden vooral  mannen tot de groep binnenvetters gerekend, aldus Huub Teesing en vrouwen blijven langer kwaad of vergeten minder gemakkelijk zaken, die hun hebben gekwetst.  Met leeftijd heeft het ook niet veel te maken: levenservaring telt niet echt. Maar je kunt jezelf als oudere wel makkelijker een halt toeroepen, om te voorkomen dat het uit de hand gaat lopen.

Op de werkplek hou je je toch beter in, omdat ruzie niet professioneel is.  Misschien ben je ook wel bang je baan te verliezen.  Je zou kunnen zeggen, dat de meesten van ons binnenvetters zijn als het een baan betreft.  Toch is het verstandig het probleem aan te kaarten met een kollega en zo mogelijk nieuwe afspraken te maken.  Heb het bij die meningsverschillen vooral over de inhoud.  Je hoeft het niet met elkaar eens te worden, maar het kan zorgen voor oplossingen en minder wrok.  En dat kan de werksfeer sterk verbeteren, aldus Huub Teesing

 

Progressief belasten  van vermogen

In 2001 werden weinig Nederlanders uit hun slaap gehouden door de vermogensrendementsheffing.  Voor vele Nederlanders betekende dit een belastingverlaging t.o.v. de vermogensbelasting omdat de rente toen veel hoger stond en een fictief rendement van 4% makkelijk te realiseren was. Dit rendement werd vervolgens met 30% belast, zodat de belasting effectief 1,2% bedroeg.  Nu de spaarrente al vele jaren veel lager is dan genoemde 4%, komen vele spaarders en beleggers in grote problemen.  Men vindt dat de fictieve rente nu niet meer past in de huidige tijd, aldus Huub Teesing.  Nu heeft ex-staatssecretaris Wiebes, door de kamer gedwongen, de tarieven voor bedragen tot €100.000,– verlaagd tot 2,87 procent.  Dat is gunstiger voor kleine spaarders, maar tegelijkertijd zijn de tarieven voor grotere bedragen naar boven bijgesteld.  De omslag ligt volgens Huub Teesing bij zo’n kleine €250.000.

rising-interest-ratesDaarboven moet dus meer geld naar de belastingdienst worden afgetikt en dat blijft met de huidige rentekoers zeer onredelijk.   Daar komt nog bij dat die fictieve rendementen elk jaar kunnen worden bijgesteld, gebaseerd op rendementen in de afgelopen vijf jaar.  Voor de belastingdienst een makkelijk rekensommetje, voor de belegger een onzekere en onredelijke zaak.  Waarom kan door de belastingdienst niet gewoon gekeken worden naar het reeële rendement over een jaar, bijvoorbeeld 2016.  Zelfs dat is niet helemaal redelijk, omdat de belastingdienst uitgaat van gerealiseerde rendementen en dat is vaak niet het geval omdat de aandelen of obligaties in dat betreffende jaar helemaal niet verkocht zijn.  Voor de burger zou het pas als redelijk worden ervaren, aldus Huub Teesing, als bij verkoop van aandelen of obligaties een deel van de gerealiseerde winst(bijvoorbeeld 20%) wordt afgedragen aan de belastingdienst.  Die gegevens zijn allemaal voorhanden bij de banken. En als de belegger gedwongen wordt bij verkoop een verlies te accepteren, dan wordt er helemaal niets afgedragen.  En voor spaarrekeningen is het helemaal makkelijk: ook al liggen de renteopbrengsten erg laag, de fiscus pakt daarvan bijvoorbeeld 20%.  Enfin, alles beter dan een aanslag gebaseerd op niet reeële grondslagen, aldus een zwaar teleurgestelde Huub Teesing.  Wat gaat het nieuwe kabinet doen met deze onredelijke vorm van belasting?

Wat kunnen de gevolgen zijn van BREXIT?

De verrassende uitslag van het referendum heeft heel veel Britten én Europeanen verbaasd.  Niemand had verwacht dat de bevolking voor deze exit zou stemmen, maar men komt er steeds meer achter, dat de verkeerde argumenten door politici zijn gebruikt, waardoor veel mensen op het verkeerde been zijn gezet.

60238bfd-4e63-4a1a-a8dc-01e652e38221Want deze Brexit gaat de Britten veel geld kosten.  Men schat dat de Britse economie permanent, inclusief de Europese gelden, zo’n 25 miljard euro per jaar gaat verliezen.  En dat is volgens Huub Teesing zeker niet het bedrag, waar men oorspronkelijk mee rekening had gehouden. Daarnaast is in het Verenigd  Koninkrijk grote onrust ontstaan: Schotland dreigt een eigen koers te gaan varen en bij de Europese Unie te blijven.  In Noord-Ierland zou de Brexit de vrede ernstig geweld aan kunnen doen.  En dat is het laatste waar dat landje op zit te wachten.  Ierland wil niet weg uit de Europese Unie dus in die zin dreigt Engeland wat geïsoleerd te geraken.  Men probeert de Commonwealth weer nieuw leven in te blazen, maar dat instituut functioneerde al bijna niet meer.

Waar de Britse burger vooral bang voor is, is daling van de huizenprijzen.  Volgens Huub Teesing besteedt de burger zo’n 50% van zijn besteedbaar inkomen aan zijn eigen huis, dus de gevolgen kunnen zeer ingrijpend zijn. Als er geen Europees paspoort voor financiële diensten komt, zullen veel banken naar het vasteland gaan verhuizen en zou de huizenmarkt in vooral in London binnen een paar jaar met zeker 25% kunnen zakken, aldus Huub Teesing.  Het zou verstandig zijn, als die Europese partijen, die nu groots roepen uit de EU te willen stappen, de risico’s goed gaan afwegen, voordat ze daarmee de kiezers gaan confronteren…

Huub Teesing uit Rijswijk is een beetje een voetballiefhebber

Hij vindt het belangrijk dat men eerlijke kansen, regels en spelbepalers treft met een “spelletje” dat een alleenstaande economie is geworden.

Hoe kan het nou zo zijn dat een Nederlandse afgevaardigde van de UEFA alsnog bepaaldt om er voor te zorgen dat alleen de “grote 4” het voor elkaar krijgen om minimaal 4 afgevaardigde te hebben voor het Europese toernooi van de grote muntjes…..

537abb94feb63af85e81bba8944f7945Nederland loopt samen met andere Europese landen al een aantal jaar achter de feiten aan. Het is ons kleine landje vooralsnog niet gelukt om makkelijk aan te haken bij de grote landen waar het grote geld in omgaat. Sommige landen zoals bijvoorbeeld Spanje lopen al jarenlang voorop. Niet alleen qua inkomsten (voetbalrechten voor de tv) maar ook qua uitgaven (waarde spelers). Het kleine kikkerlandje Nederland spreekt wekenlang over een transfer van Memphis naar United terwijl dit bedrag eigenlijk peanuts is vergeleken met hetgeen tegenwoordig krijgt voor een beetje goeie voetballer.. Huub Teesing uit Rijswijk vind het dan ook absurd dat men tegenwoordig praat over bedragen van meer dan 100 miljoen die voor een speler worden betaald…

Natuurlijk evolueert het spelletje, worden de belangen groter, krijgen clubs meer inkomen uit sponsoring/ merchandise en ga zo maar door…

Maar er staan tegenwoordig elftallen op een veld die zodadelijk door een miljard euro heen gaan….

Huub Teesing vind dat ronduit vreemd. De bedragen waar men over praat wordt bestempeld als een paar tientjes…

Door het debacle van de Nederlandse clubs van de afgelopen jaren is er zelfs over een paar jaar geen vaste plek meer in het kampioenenbal. Aan de ene kant is dat terecht vanwege onze eigen slechte prestaties, maar aan de andere kant

wordt het nu wel een enorme kloof tussen de grote landen en wij als Nederlands kleintje.. Kan deze kloof dan nog wel gedicht worden vraagt Huub Teesing zich af.

Geld speelt tegenwoordig een te grote rol in de toekomst van het voetbal. Kijk maar eens naar onze vrienden van Qatar. Niemand heeft daar ooit nog een voetbalwedstrijd van gezien, toch spendeert het kleine oliestaatje straks bijna 175 miljard aan het organiseren van het wereldtoernooi…. Dit zijn bedragen waarvan Huub Teesing zich afvraagt of dat ooit nog wel goed gaat komen. Een dergelijke investering krijgt men er waarschijnlijk niet uit…

Desondanks zal voetbal daar wel gezien worden als het nieuwe zwarte goud… Het druppelt niet alleen uit de kraan, maar ach ja de Arabieren moeten het ergens aan uitgeven…

Wellicht hoort Qatar over 10 jaar wel bij de grote 4… wie zal het zeggen…

Practice what you preach

Huub Teesing uit Rijswijk vind dat Nederland eens de daad bij het woord moet voegen.

Het gaat hier uiteraard om de NAVO debatten welke op dit moment opportuun zijn en waar Nederland zich vooralsnog niet houdt aan de gemaakte afspraken.

Hoe kan het dat wij graag afhankelijk willen zijn van onze Amerikaanse vrienden als het gaat om veiligheid, handel en het uitwisselen van kennis maar hier het liefst zelf zo min mogelijk aan willen bijdragen?

NATODe NAVO overeenkomst waar veel mensen op dit moment over praten is hierin een interessant onderwerp van gesprek.

De amerikanen zorgen ervoor dat ze de NAVO steunen op militair vlak met personeel en met de “garantie” op veiligheid. Echter hoeft Nederland in deze samenwerking alleen een klein gedeelte van haar Bruto Nationaal Product te besteden aan defensie.

Zelfs deze 2% zoals is afgesproken wordt al jarenlang niet behaald. De gedachte om wederom te gaan korten in het budget van defensie valt dan ook slecht bij onze vrienden van over de plas.

Waarom zouden de Amerikanen dan wel hun gedeelte van de deal overeind houden en wij onze afspraken nog minder nakomen?

Huub Teesing uit Rijswijk denkt dat het hartstikke leuk is om een filmpje van America First te laten zien en dan te hopen op “Nederland second”, maar vooralsnog heeft Trump gelijk dat wij dan ook onze eigen afspraken moeten nakomen.  Het is trouwens niet alleen Nederland in deze Europese samenwerking vanuit de NAVO die zijn eigen broek niet kan ophouden, het zijn meerdere landen.

Is deze Europese deal dan een voorbode van ons handelsverdrag met de Verenigde Staten of zorgt Trump ervoor dat we wederom onze eigen afspraken gaan nakomen?

Een wapenwedloop zal het niet zo snel worden maar toch wat extra uitgaven aan onze eigen defensie klinkt in ieder geval beter dan militairen die “pang” moeten roepen tijdens een oefening…

Indien Nederland wederom voorop wil lopen met bepaalde handelslanden en “goed” op de kaart wil komen te staan dan denkt Huub Teesing dat men niet alleen in Rijswijk, maar door heel Nederland men af en toe ook eens kritisch in de spiegel kijken.

Niet alleen maar vragen wat andere landen voor ons kunnen doen, maar ook eens gaan nadenken over wat wij voor andere kunnen doen…

Practice what you preach….

Is een hoge belastingdruk normaal?

Op dit moment worden bedrijven, die op volstrekt legale wijze hun belastingdruk proberen te verminderen, afgeschilderd als crimineel. Dat is onterecht, aldus Huub Teesing. Niemand hoeft meer te betalen dan de wet vereist. Om meer te eisen met een beroep op de moraal is schijnheilig. Bedrijven betalen al lonen, waarover inkomstenbelasting wordt ingehouden en dividenden, waarover dividendbelasting wordt ingehouden.

1Bij hun klanten heffen ze BTW. Alles wat de overheid meer opeist, betekent dat werknemers en aandeelhouders minder krijgen en dat ook de klanten duurder uit zijn. Het is de plicht van de directie om die extra belasting(vennootschapsbelasting) zo laag mogelijk te houden, binnen de marges van de wet natuurlijk, aldus Huub Teesing. Als we het hebben over de moraliteit van belasting heffen, dan heeft de overheid van een vrij land als Nederland een inspanningsverplichting om die belastingdruk zo laag mogelijk te houden. Dat betekent ook, dat de overheid zo efficiënt mogelijk moet werken. Het lijkt wel of de Tweede Kamer daar helemaal niet mee bezig is en dat is een slechte zaak, vindt Huub Teesing

Wie gaat er winnen?….

Election countdown, the superbowl of presidency of ook wel genoemd het grootste marketingspektakel ter wereld… Uiteraard hebben we het hier over de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

2016-ElectionHuub Teesing uit Rijswijk vind het elke 4 jaar weer enorm interessant om te volgen en luistert en leest dan ook het meeste wat er wordt gezegd en geschreven. Ook dit jaar weer is het een wereldwijde hype geworden om te kijken wie de machtigste man of vrouw van deze planeet gaat worden.

Mochten er geen gekke dingen meer gaan gebeuren in de aankomende weken dan kan men toch wederom spreken van een unicum. Na eerst een “donkere” president te hebben die de harten van vele (waaronder ikzelf) veroverde met zijn adembenemende speeches, krijgen we nu voor het eerst een vrouw als president of een uiterst “rechtse” man.

Vooral bij Trump denken veel mensen toch even aan de uitspraken van deze kerel of aan de gekke ideeën welke hij heeft geopperd, aldus Huub Teesing. In Rijswijk ziet men Trump als een vergelijking met Wilders, maar dan nog rechtser. Mensen zijn bang dat hij inderdaad de eindverantwoordelijke gaat worden die de beschikking krijgt om, het op zijn Amerikaans te zeggen, : de vinger aan de belangrijkste knop heeft. De gedachte hieraan schrikt veel mensen, ook zo zijn te harde uitspraken over immigratie of zijn denigrerende gedrag naar vrouwen toe.

De andere kandidate in dit geval geeft toch ook een hoop mensen enorme twijfels, aldus Huub Teesing. Miss Clinton staat namelijk niet erg bekend om betrouwbaar te zijn of om belangenverstrengeling uit te sluiten middels de door haar en haar man opgezette fondsen. Haar vrouwelijke uitstraling zal er ongetwijfeld voor gaan zorgen dat zij het merendeel van de vrouwelijke stemmers tot zich zal binden, echter bestempeld een groot gedeelte van Amerika dit als het kiezen uit 2 kwade…..

De verkiezingen zullen naar alle zekerheid een trofee gaan worden voor huize Clinton. Echter zal er ook nu al weer druk gespeculeerd gaan worden over de mogelijke stappen die hierna gezet moeten worden.

Volgens Huub Teesing uit Rijswijk staat er echter één ding als paal boven water. De meest uit het oog springende feit is dat de running mate van Trump, Mike Pence. Deze man heeft zichzelf dusdanig op de kaart weten te zetten in het bekende “VP debate” dat heel Amerika dacht, wow who is this guy.

Deze man kan in theorie een van de machtigste mannen op aarde gaan worden als hij Trump moet gaan adviseren. Het mooie vond Huub Teesing de reactie die erna los kwam op social media… Waarom stelde deze man zich niet op als verkiesbaar in plaats van Trump..

Het antwoord zal ongetwijfeld liggen in de bekende achterkamertjes van vele kantoren of het ontbreken van een dikke portemonnee. Desondanks, binnen een paar weken weten we met zijn allen hoe de wereld er de komende tijd uit gaat zien en welke veranderingen er wellicht op stapel zullen staan.

In ieder geval wordt het een mooie strijd en zullen vele honderden miljoenen kijkers voor de televisie zitten als de uitslagen bekend gaan worden. Zoals dus ook Huub Teesing uit Rijswijk.

 

Lekker sturen in de Pyreneeen

Gelukkig heb je in het gebied waar ik woon, niet veel files, maar in Nederland sta je ermee op en ga je ermee naar bed, aldus Huub Teimg-20161114-wa0012esing.  Hij mist het geen dag.  Maar als je lekker wil genieten van een leuke sportieve auto, lukt dat natuurlijk overal moeilijk met al die snelheidslimieten.  In de

Pyreneeen kunnen mens en autotot het uiterste gaan.  De wegen zijn er smal, vol met bochten en soms zijn de hellingen en dalingen spectaculair.  In het Parc Nacional de Ordesa ligt een indrukwekkend kalkmassief met spectaculaire canyons.  Die kloven zijn ontstaan in de ijstijd en zijn erg grillig door de verwering, veroorzaakt door zure regen.  Huub Teesing zag zelfs een aantal lammergieren.  Deze vogel heeft een spanwijdte van drie meter.  Op de weg ook vaak koeien, paarden en schapen, en die kondigen zich niet altijd vantevoren aan….  Ook gereden over de Col de Soulor, wat weer een heel bekende route uit de Tour de France is met het bekende tunneltje in de rots. Daarna volgde weer een touretappe over de Col dÁubisque(hier stortte Wim van Elst lang geleden 70 meter naar beneden).
De rit eindigde na 5 dagen in Andorra, in het superfraaie hotel Hermitage & Spa.  Heerlijk om daar in de prachtige wellness na te genieten van een prachtige tocht

Wie gaat er winnen?….

Election countdown, the superbowl of presidency of ook wel genoemd het grootste marketingspektakel ter wereld… Uiteraard hebben we het hier over de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Huub Teesing uit Rijswijk vind het elke 4 jaar weer enorm interessant om te volgen en luistert en leest dan ook het meeste wat er wordt gezegd en geschreven. Ook dit jaar weer is het een wereldwijde hype geworden om te kijken wie de machtigste man of vrouw van deze planeet gaat worden.

Mochten er geen gekke dingen meer gaan gebeuren in de aankomende weken dan kan men toch wederom spreken van een unicum. Na eerst een “donkere” president te hebben die de harten van vele (waaronder ikzelf) veroverde met zijn adembenemende speeches, krijgen we nu voor het eerst een vrouw als president of een uiterst “rechtse” man.

Vooral bij Trump denken veel mensen toch even aan de uitspraken van deze kerel of aan de gekke ideeën welke hij heeft geopperd, aldus Huub Teesing. In Rijswijk ziet men Trump als een vergelijking met Wilders, maar dan nog rechtser. Mensen zijn bang dat hij inderdaad de eindverantwoordelijke gaat worden die de beschikking krijgt om, het op zijn Amerikaans te zeggen, : de vinger aan de belangrijkste knop heeft. De gedachte hieraan schrikt veel mensen, ook zo zijn te harde uitspraken over immigratie of zijn denigrerende gedrag naar vrouwen toe.

De andere kandidate in dit geval geeft toch ook een hoop mensen enorme twijfels, aldus Huub Teesing. Miss Clinton staat namelijk niet erg bekend om betrouwbaar te zijn of om belangenverstrengeling uit te sluiten middels de door haar en haar man opgezette fondsen. Haar vrouwelijke uitstraling zal er ongetwijfeld voor gaan zorgen dat zij het merendeel van de vrouwelijke stemmers tot zich zal binden, echter bestempeld een groot gedeelte van Amerika dit als het kiezen uit 2 kwade…..

De verkiezingen zullen naar alle zekerheid een trofee gaan worden voor huize Clinton. Echter zal er ook nu al weer druk gespeculeerd gaan worden over de mogelijke stappen die hierna gezet moeten worden.

Volgens Huub Teesing uit Rijswijk staat er echter één ding als paal boven water. De meest uit het oog springende feit is dat de running mate van Trump, Mike Pence. Deze man heeft zichzelf dusdanig op de kaart weten te zetten in het bekende “VP debate” dat heel Amerika dacht, wow who is this guy.

Deze man kan in theorie een van de machtigste mannen op aarde gaan worden als hij Trump moet gaan adviseren. Het mooie vond Huub Teesing de reactie die erna los kwam op social media… Waarom stelde deze man zich niet op als verkiesbaar in plaats van Trump..

Het antwoord zal ongetwijfeld liggen in de bekende achterkamertjes van vele kantoren of het ontbreken van een dikke portemonnee. Desondanks, binnen een paar weken weten we met zijn allen hoe de wereld er de komende tijd uit gaat zien en welke veranderingen er wellicht op stapel zullen staan.

In ieder geval wordt het een mooie strijd en zullen vele honderden miljoenen kijkers voor de televisie zitten als de uitslagen bekend gaan worden. Zoals dus ook Huub Teesing uit Rijswijk.

Proudly powered by WordPress
Theme: Esquire by Matthew Buchanan.